Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Maud Rigesten, tel. 036 – 13 46 86

Vise ordförande: Lars Axenfjord, tel. 073 – 630 83 14

Kassör: Maud Rigesten, tel. 036 – 13 46 86

Sekreterare: Gull-Britt Johansson, tel. 036 – 14 16 44

Styrelseledamot: Gunilla Askenmalm, tel. 036 – 13 06 05

Styrelseledamot: Ingemar Graff, tel. 036 – 13 34 91

Styrelsesuppleant: Staffan Hågård, tel. 036 – 18 55 31

Styrelsesuppleant: Barbro Pupols, tlf. 036 – 13 65 95

Valberedningen

Bengt Grahn, tel. 036 – 17 43 77

Sten Romedahl, tel. 036 – 14 52 80 el. 036 – 680 84

Revisorer

Liz Deichmann, tel. 036 – 531 37

Lennart Jönsson, tel. 036 – 13 46 76