Samlarföreningen Ortugen

Samlarföreningen Örtugen bildades 1951 och är en opolitisk ideell sammanslutning av samlare av olika kategorier i Södra Vätterbygden.

Vårt motto är: SAMLA LÄRA VETA, och under detta verkar vi för att öka och bibehålla intresset för samlandet och värna om det kulturella historiska arvet. Vår verksamhet omfattar månadsmöten/träffar med inslag av föreläsningar/kåserier med anknytning till våra samlarintressen, samt auktioner på samlarföremål.

Vi anordnar heldags- och kvällsutflykter med studiebesök till museum, glasbruk m m.

Varje år arrangerar Örtugen en stor antik- och samlarmässa med utställare från stora delar av Sverige.

Örtugen är ansluten till Samlarförbundet Nordstjärnan, som är en riksorganisation för samlare och som medlem i Örtugen erhåller du förbundets månadstidskrift “Samlarnytt” med intressanta artiklar och information om samlarföremål och möjlighet till kontakter med andra samlare i övriga landet.

tillbaka till toppen ^

 

Örtugens mässa 2018

Nu finns några glimtar från årets samlarmässa i nyhetsflödet. Klicka här eller på bilden till höger för att se fler bilder.

Samlarmässan genomfördes i samarbete med

tillbaka till toppen ^

 

Vårprogram 2019

(Ladda ner programmet som PDF)

Tisdag 15 januari
Dan Askman Borås visar filmen
om stenhuggarna i Bohuslän
äntligen.

Tisdag 19 februari
Årsmöte Kom och gör Din röst hörd

Tisdag 19 mars
Hans-Ove Aldenbrink visar och kåserar om Vykort
från Jönköpings kommun

April datum ej klart
Vi gör vår traditions / resa till Skara Antikmässa
Besök på Falbygdens ost samt middag på Jula hotell.
Där vi också kan Se en förnämlig konstsamling.
Anmälan till Maud 036-134686 senast

Tisdag 16 april
Vår medlem :Birgitta Friberg berättar om
glaskonstnären Erik Höglund, kanske inte bara glas.

Lördag 25 maj
Vi reser Kl: 10.00 i bilar från Rosenlund till
Dock&Leksaks museet i Bodafors.
Lunch på Sandsjö Världshus.
Anmälan till Maud 036-134686 senast 23 maj.

Vid varje möte i Folkets Park Huskvarna kl: 19.00
Lotterier med skänkta vinster… samt kaffe o fralla

Välkomna till våra möten o träffar med spännande föredragshållare.

tillbaka till toppen ^

 

Styrelsen

Ordförande Maud Rigesten, tel. 036 – 13 46 86

Vise ordförande Lars Axenfjord, tel. 073 – 630 83 14

Kassör Maud Rigesten, tel. 036 – 13 46 86

Sekreterare Birgitta Friberg, tel. 036-40042, 070-7520418

Styrelseledamot Ingemar Graff, tel. 036 – 13 34 91

Styrelseledamot Barbro Pupols, tel. 036 – 13 65 95

Styrelsesuppleant Staffan Hågård, tel 036 – 18 55 31

Valberedningen

Margareta Rommedahl, tel. 036 – 14 52 80, el. 036 – 680 84

Sten Romedahl, tel. 036 – 14 52 80 el. 036 – 680 84

Revisorer

Liz Deichmann, tel. 036 – 531 37

Dick Deichmann, tel. 036 – 531 37

tillbaka till toppen ^

 

Länkar

Riksförbundet Nordstjärnan
www.samlarforbundet.se

Uppsala Samlarförening
http://samlarforbundet.se/lokalforeningar/uppsala-samlarforening-uppsala/

Samlarklubben Skytteln i Borås 
http://www.skytteln.n.nu/

Samlarklubben Hans Brask i Linköping 
http://www.samlarklubbenhansbrask.se/

Samlarföreningen Engelbrekt i Örebro 
http://www.engelbrektorebro.se/

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm 
http://samlarforeningensankterik.se/

Sigtunaortens samlarförening
http://sigtunaortenssamlarforening.se

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm
http://samlarforeningensankterik.se/

Bryggeriklubben – Samlarföreningen med intresse för bryggerier.
http://www.bryggeriklubben.se/

Trätäljarna Sverige – Föreningens syfte är att bevara det gamla konsthantverket att skära i trä.
http://www.trataljarna.se/

Sveriges Ölburkssamlares Förening
http://www.sverigesolburksamlare.se/

Svenska Motivsamlare – En klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund.
http://svenskamotivsamlare.se/

Samlarklubben Skillingaryd – En myntklubb i Skillingaryd.
http://gamla.skillingaryd.nu/skilling/

Samlarklubben Rullen – En förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap.
http://rullen.se/

Svenska Vapensamlarföreningen – Sammanslutning för samlare av vapen och vapentillbehör.
http://www.svevap.se/

Göta Vapenhistoriska Sällskap
http://www.gotavapen.se/

Sveriges radiohistoriska förening
http://www.radiohistoriska.se/forum/

Tennsoldatsklubben Carolinen
http://www.carolinen.se/

Hudiksvallsortens Samlarförening
http://hudiksvallsortens-samlarforening.se/

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
http://www.stsf.org/index.html

Museer

Trägubbar
www.tragubbarna.se

Övrigt

Auktion.se – Sveriges största auktions- och antikmässeguide
www.auktion.se

tillbaka till toppen ^

 

Kontakt

Kontakta oss gärna genom att skicka ett mejl eller fyllt i formuläret nedan.

Ditt namn:

E-post:

Telefonnummer:

Meddelande:


Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med