Örtugen Samlarförening

Aktuellt

Vid årsmötet i maj 2024, beslutades att Örtugen går ihop med Tre Rosor i Ulricehamn. Detta har vi tidigare beslutat om på månadsmöte och det har även förgåtts av många diskussioner. Medlemmarna är få och vi har haft ont om pengar. Samtidigt vill endast ett fåtal ta sig an olika uppdrag som krävs för att driva en förening.

Kvarvarande pengar beslutade årsmötet ska fördelas mellan Tre Rosor och vår moderorganisation Nordstjärnan.

Styrelsen 
Hälsningar
Birgitta Friberg
sekr/kassör


Om Örtugen

Samlarföreningen Örtugen bildades 1951 och är en opolitisk ideell sammanslutning av samlare av olika kategorier i Södra Vätterbygden.

Vårt motto är: SAMLA LÄRA VETA, och under detta verkar vi för att öka och bibehålla intresset för samlandet och värna om det kulturella historiska arvet. Vår verksamhet omfattar månadsmöten/träffar med inslag av föreläsningar/kåserier med anknytning till våra samlarintressen, samt auktioner på samlarföremål.

Vi anordnar heldags- och kvällsutflykter med studiebesök till museum, glasbruk m m.

Varje år arrangerar Örtugen en stor antik- och samlarmässa med utställare från stora delar av Sverige.

Örtugen är ansluten till Samlarförbundet Nordstjärnan, som är en riksorganisation för samlare och som medlem i Örtugen erhåller du förbundets månadstidskrift ”Samlarnytt” med intressanta artiklar och information om samlarföremål och möjlighet till kontakter med andra samlare i övriga landet.

tillbaka till toppen ^

 

Program

Inget höstprogram finns då föreningens framtid är oviss. Vi avvaktar att bankärendet ska bli klart och efter det sammanträder styrelsen.

tillbaka till toppen ^

 

Styrelsen

Ordförande, Lars Axenfjord, tel. 073-6308314

Vise ordförande, vakant

Sekreterare Birgitta Friberg, tel. 070-7520418

Kassör Birgitta Friberg, tel. 070-7520418

Styrelseledamot Ingemar Graff, tel. 073-8416306

Styrelseledamot Bengt Gustafson tel. 036-64355, 0722-291700

Styrelsesuppleant Ingrid Malm tel. 036-64772

Valberedningen

Margareta Rommedahl, tel. 036-135923 el. 0702-810359

Sten Rommedahl, tel. 036-135923 el. 0702-810359

Revisorer

Dan Askman, tel. 070 378 76 60

Sune Gustavsson

tillbaka till toppen ^

 

Länkar

Riksförbundet Nordstjärnan
http://www.samlarforbundet.se

Uppsala Samlarförening
http://samlarforbundet.se/lokalforeningar/uppsala-samlarforening-uppsala/

Samlarklubben Skytteln i Borås 
http://www.skytteln.n.nu/

Samlarklubben Hans Brask i Linköping 
http://www.samlarklubbenhansbrask.se/

Samlarföreningen Engelbrekt i Örebro 
http://www.engelbrektorebro.se/

Sigtunaortens samlarförening
http://sigtunaortenssamlarforening.se

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm
http://samlarforeningensankterik.se/

Bryggeriklubben – Samlarföreningen med intresse för bryggerier.
http://www.bryggeriklubben.se/

Trätäljarna Sverige – Föreningens syfte är att bevara det gamla konsthantverket att skära i trä.
http://www.trataljarna.se/

Sveriges Ölburkssamlares Förening
http://www.sverigesolburksamlare.se/

Svenska Motivsamlare – En klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund.
http://svenskamotivsamlare.se/

Samlarklubben Skillingaryd – En myntklubb i Skillingaryd.
http://gamla.skillingaryd.nu/skilling/

Samlarklubben Rullen – En förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap.
http://rullen.se/

Svenska Vapensamlarföreningen – Sammanslutning för samlare av vapen och vapentillbehör.
http://www.svevap.se/

Göta Vapenhistoriska Sällskap
http://www.gotavapen.se/

Sveriges radiohistoriska förening
http://www.radiohistoriska.se/forum/

Tennsoldatsklubben Carolinen
http://www.carolinen.se/

Hudiksvallsortens Samlarförening
http://hudiksamlaren.se/

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
http://www.stsf.org/index.html

Museer

Trägubbar
www.tragubbarna.se

Övrigt

Auktion.se – Sveriges största auktions- och antikmässeguide
www.auktion.se

tillbaka till toppen ^

 

Kontakt

Kontakta oss gärna genom att skicka ett mejl eller fyllt i formuläret nedan.

    Ditt namn:

    E-post:


    Telefonnummer:

    Meddelande:


    Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med