Samlarföreningen Ortugen

Samlarföreningen Örtugen bildades 1951 och är en opolitisk ideell sammanslutning av samlare av olika kategorier i Södra Vätterbygden.

Vårt motto är: SAMLA LÄRA VETA, och under detta verkar vi för att öka och bibehålla intresset för samlandet och värna om det kulturella historiska arvet. Vår verksamhet omfattar månadsmöten/träffar med inslag av föreläsningar/kåserier med anknytning till våra samlarintressen, samt auktioner på samlarföremål.

Vi anordnar heldags- och kvällsutflykter med studiebesök till museum, glasbruk m m.

Varje år arrangerar Örtugen en stor antik- och samlarmässa med utställare från stora delar av Sverige.

Örtugen är ansluten till Samlarförbundet Nordstjärnan, som är en riksorganisation för samlare och som medlem i Örtugen erhåller du förbundets månadstidskrift “Samlarnytt” med intressanta artiklar och information om samlarföremål och möjlighet till kontakter med andra samlare i övriga landet.

tillbaka till toppen ^

 

Örtugens mässa 2018

Nu finns några glimtar från årets samlarmässa i nyhetsflödet. Klicka här eller på bilden till höger för att se fler bilder.

Samlarmässan genomfördes i samarbete med

tillbaka till toppen ^

 

Höstprogram 2019

(Ladda ner programmet som PDF)

Tisdag 20 augusti
Sedel kväll med kunnige Magnus Widell som kan allt om sedlar och mynt

Tisdag 17 september
Storsamlaren Lars Nilsson Gränna visar och berättar i ämnet Gunghästar

Tisdag 22 oktober
Vår medlem Per-Olof Carlsson, visar och berättar om från låda till bälg

Fredag 1 november
Vi monterar bord och gör i ordning för mässan

Lördag 2 november
Vi har Örtugens Antik & Samlar Mässa

Söndag 3 november
Vi har Örtugens Antik & Samlar Mässa

Tisdag 19 november
Några medlemmar berättar om Årets Fynd.

Tisdag 17 december
Sedvanlig Luciafest med skönsång/musik av
Ronja Memselius Skenberg
Subventionerad ”Jultallrik” à 75 Kr.
Anmälan till Maud senast 6 dec. 036/134686

Vid varje möte i Folkets Park Huskvarna kl: 19.00
Lotterier med skänkta vinster… samt kaffe o fralla

Välkomna till våra möten o träffar med spännande föredragshållare.

tillbaka till toppen ^

 

Styrelsen

Ordförande Maud Rigesten, tel. 036 – 13 46 86

Vise ordförande Lars Axenfjord, tel. 073 – 630 83 14

Kassör Maud Rigesten, tel. 036 – 13 46 86

Sekreterare Birgitta Friberg, tel. 036-40042, 070-7520418

Styrelseledamot Ingemar Graff, tel. 036 – 13 34 91

Styrelseledamot Barbro Pupols, tel. 036 – 13 65 95

Styrelsesuppleant Staffan Hågård, tel 036 – 18 55 31

Valberedningen

Margareta Rommedahl, tel. 036 – 14 52 80, el. 036 – 680 84

Sten Romedahl, tel. 036 – 14 52 80 el. 036 – 680 84

Revisorer

Liz Deichmann, tel. 036 – 531 37

Dick Deichmann, tel. 036 – 531 37

tillbaka till toppen ^

 

Länkar

Riksförbundet Nordstjärnan
www.samlarforbundet.se

Uppsala Samlarförening
http://samlarforbundet.se/lokalforeningar/uppsala-samlarforening-uppsala/

Samlarklubben Skytteln i Borås 
http://www.skytteln.n.nu/

Samlarklubben Hans Brask i Linköping 
http://www.samlarklubbenhansbrask.se/

Samlarföreningen Engelbrekt i Örebro 
http://www.engelbrektorebro.se/

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm 
http://samlarforeningensankterik.se/

Sigtunaortens samlarförening
http://sigtunaortenssamlarforening.se

Samlarföreningen S:t Erik i Stockholm
http://samlarforeningensankterik.se/

Bryggeriklubben – Samlarföreningen med intresse för bryggerier.
http://www.bryggeriklubben.se/

Trätäljarna Sverige – Föreningens syfte är att bevara det gamla konsthantverket att skära i trä.
http://www.trataljarna.se/

Sveriges Ölburkssamlares Förening
http://www.sverigesolburksamlare.se/

Svenska Motivsamlare – En klubb för frimärkssamlare som har valt att bygga upp sitt samlande efter ett bestämt motivområde eller tema. SMS är en riksförening inom SFF, Sveriges Filatelist-Förbund.
http://svenskamotivsamlare.se/

Samlarklubben Skillingaryd – En myntklubb i Skillingaryd.
http://gamla.skillingaryd.nu/skilling/

Samlarklubben Rullen – En förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap.
http://rullen.se/

Svenska Vapensamlarföreningen – Sammanslutning för samlare av vapen och vapentillbehör.
http://www.svevap.se/

Göta Vapenhistoriska Sällskap
http://www.gotavapen.se/

Sveriges radiohistoriska förening
http://www.radiohistoriska.se/forum/

Tennsoldatsklubben Carolinen
http://www.carolinen.se/

Hudiksvallsortens Samlarförening
http://hudiksvallsortens-samlarforening.se/

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
http://www.stsf.org/index.html

Museer

Trägubbar
www.tragubbarna.se

Övrigt

Auktion.se – Sveriges största auktions- och antikmässeguide
www.auktion.se

tillbaka till toppen ^

 

Kontakt

Kontakta oss gärna genom att skicka ett mejl eller fyllt i formuläret nedan.

Ditt namn:

E-post:

Telefonnummer:

Meddelande:


Örtugens verksamhet bedrivs i samarbete med