Vårprogrammet 2019

Tisdag 15 januari 
Dan Askman Borås visar filmen
om stenhuggarna i Bohuslän
äntligen.

Tisdag 19 februari
Årsmöte Kom och gör Din röst hörd

Tisdag 19 mars
Hans-Ove Aldenbrink visar och kåserar om Vykort
från Jönköpings kommun

April datum ej klart 
Vi gör vår traditions / resa till Skara Antikmässa
Besök på Falbygdens ost samt middag på Jula hotell.
Där vi också kan Se en förnämlig konstsamling.
Anmälan till Maud 036-134686 senast

Tisdag 16 april 
Vår medlem :Birgitta Friberg berättar om
glaskonstnären Erik Höglund, kanske inte bara glas.

Lördag 25 maj 
Vi reser Kl: 10.00 i bilar från Rosenlund till
Dock&Leksaks museet i Bodafors.
Lunch på Sandsjö Världshus.
Anmälan till Maud 036-134686 senast 23 maj.

Vid varje möte i Folkets Park Huskvarna kl: 19.00
Lotterier med skänkta vinster… samt kaffe o fralla

Välkomna till våra möten o träffar med spännande föredragshållare.